Římskokatolická farnost Bořetice

29.7.: Anenská pouť

28. 6. 2018

I v letošním roce se sejdeme v areálu parku před kostelem sv. Anny, abychom vzdali holt patronce naší farnosti a poprosili o požehnání pro všechny farníky i poutníky.

Zároveň se letos rozloučíme s naším otcem Andrzejem, který po krásných 12 letech opouští naše společenství a odchází na nové působiště. 

Pán Bůh zaplať za vaši službu, otče Ondro, a přejeme vám krásné zážitky v nové farní rodině.

Program pouti:

9:30 - modlitba růžence

10:00 - mše svatá celebrovaná Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze

Po mši svaté pohoštění s bořetickými poutními koláčky a vínem místních vinařů s možností zakoupení upomínkových předmětů.

14:30 Závěrečné požehnání v kostele a rozloučení s poutníky