Římskokatolická farnost Bořetice

AnnaFest

  

   

STRÁNKY ANNAFESTU ZDE

AnnaFest je víkendové setkání mládeže v předvečer tradiční poutě ke svaté Anně, která má v naší farnosti dlouhou historii. Zahrnuje v sobě koncerty, přednášky, workshopy, katecheze, adorace, modlitby, apod. Nápad na jeho zrození vzešel (jak jinak) z hlavy našeho otce Andrzeje, který se nejlépe cítí mezi mladými. Tento svůj nápad dal na starost bořetické mládeži, která ho nadšeně přijala jako velkou výzvu. Kdo by to byl tenkrát řekl, že to bude fungovat …:-)

  

Hlavním cílem AnnaFestu je především a v první řadě povzbudit, semknout a pořádně „provětrat“ naše farní společenství. Jsou do něj totiž zapojeni snad úplně všichni – od nemluvňat až po důchodce! Opravdu! Snažíme se nabídnout mladým křesťanům smysluplně strávený víkend, připravit pro ně takové zázemí, aby se u nás cítili jako doma, a trochu je nakopnout na další cestu s Pánem Ježíšem po vzoru svaté Anny.