Římskokatolická farnost Bořetice

Biřmování

„Dospělý člověk je ten, kterému už můžeme věřit. V tomto duchu by se měli lidé připravovat na biřmování a případně je obnovovat.“ (Tomáš Špidlík)

V naší farnosti jsme poslední přípravu na biřmování ukončii v květnu 2010. Podrobnosti o přípravě najdete v rubrice Příprava na biřmování. Příprava v dalších letech bude včas předem ohlášena v ohláškách.

Přečtěte si: