Římskokatolická farnost Bořetice

Křest

„Křest v dětském věku zdůrazňuje jeden znak křtu zřetelněji, než to činí křest v dospělosti - že nás Bůh miloval a obdaroval jako první, a také to, že křest není odměnou ani za pevnou víru, ani za přípravu na křest. Malé dítě se ještě nemůže na křest připravit. Tím, že je přinášíme ke křtu, přiznáváme, ba dokonce veřejně dáváme najevo, že Boží milost je při nás už od samého začátku našeho života. Boží milost není odměnou za naše výkony, nýbrž nezaslouženým darem." (Otto Hermann Pesch)

Pokud máte zájem o svátost křtu, kontaktujte, prosím, otce Ondřeje minimálně jeden měsíc před plánovaným křtem, a to buď na telefonním čísle 604 487 737, nebo osobně po každé mši svaté.

Hned na začátku je dobré ujasnit si důvody, proč vůbec chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno. Jestli očekáváte, že bude po křtu méně zlobit, lépe spát nebo méně plakat, měli byste ještě trošku oprášit svoje znalosti o křtu nebo se na význam křtu zeptat někoho zkušenějšího. Podobně tomu bude, pokud považujete křest pouze za hezký obřad nebo starobylou tradici, která se předává z generace na generaci. To pro křest nestačí. Křest více než každá jiná svátost zasahuje hluboko do lidského života. Snímá dědičnou vinu, působí odpuštění hříchů, činí z nás děti Boží, bratry nebo sestry Ježíše Krista, členy církve. Křest je Boží vklad do nás, ke kterému ale musíme přidat svou odpověď života z víry. Je to na jedné straně Boží dar, ale na druhé straně úkol. Přináší rodičům radost, ale také povinnost, že mají udělat vše pro to, aby z pokřtěného dítěte mohl vyrůst zralý a dospělý křesťan (tzn. naučit ho modlitby a modlit se s ním, chodit s ním na mše svaté, číst si příběhy z Bible apod.).

A teď prakticky. Pokud uvažujete o křtu dítěte, zavolejte otci Ondřejovi na číslo, které je uvedeno na internetových stránkách nebo na ohláškách. Neposílejte za ním místo sebe svoji babičku ani nikoho jiného! O křest dítěte žádá rodič. Není na škodu zjistit si podmínky křtu ještě před narozením dítěte – např. na internetové adrese www.katolik.cz. Nový přírůstek v rodině si většinou vyžaduje mnoho pozornosti, a proto není času nazbyt. Křest je zvláštním způsobem spjat s vírou. Dospělý je pokřtěn, až když sám víru vyzná a o křest po zralé úvaze požádá. Ale ani křest dětí se neuděluje nezávisle na víře. Zárukou toho, že dítě bude vychováváno ve víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Samotná víra nestačí, ani samotný křest nevede člověka k Bohu. Člověk musí za svým křtem stát a křestní akt potvrzovat slovem a skutkem. Kde nejsou předpoklady pro výchovu k víře, nesmí být ze strany církve křest udělen. Proto možná první otázkou otce Ondřeje bude – zvlášť, pokud vás nezná z aktivního zapojení do života farnosti – proč chcete pokřtít své dítě? Pro věřícího člověka je odpověď na tuto otázku jednoduchá.

Podle církevního práva je ke křtu dětí potřeba souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich a dále opodstatněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství; jinak se křest odloží. I v církevně uzavřeném manželství s nekatolíkem nebo nepokřtěným se katolická strana zavázala, že se bude snažit rozvíjet svou víru a žít podle ní, že udělá všechno, co bude moci, aby děti z tohoto manželství byly pokřtěny a křesťansky vychovány. Sňatek rodičů není přímo nutnou podmínkou křtu, i když i tahle životní okolnost částečně vypovídá o víře rodičů. Dítě by ale nemělo pykat za jejich chyby. Při domluvě s otcem Ondřejem se stanoví místo a forma přípravy na přijetí této svátosti, popř. přímo datum křtu. Také se dozvíte, jaké dokumenty je třeba přinést a jaké formality vyřídit (většinou se vyžaduje vyplnit formulář žádosti o křest, dále je třeba rodný list dítěte, oddací list rodičů, popř. souhlas se křtem od faráře místa trvalého bydliště, pokud se křtí jinde). Samostatný odstavec si zaslouží osoba kmotra (musí být biřmovaný, praktikující křesťan), ale o tom a dalším souvisejícím už podrobněji níže.

Přečtěte si: