Římskokatolická farnost Bořetice

Manželství

„Cesta manželů životem se dá přirovnat k velmi náročnému výstupu na vysokou horu. Oba dva čerpají z toho, že se mohou vzájemně spolehnout jeden na druhého. Potěšitelné pro oba manžely je to, že po dosažení vrcholu, cíle jejich cesty, nemusejí už sestupovat někam dolů do údolí. Je jim podána pomocná ruka toho, který je nekonečnou Láskou, toho, který je na tuto společnou cestu povolal a který je nakonec přijme do své náruče.“ (Emil Matůšů)

Pokud máte zájem o svátost manželství, kontaktujte, prosím, otce Ondřeje minimálně 3 měsíce před plánovanou svatbou, a to buď na telefonním čísle 604 487 737, nebo osobně po každé mši svaté.

Svátost manželství je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem. Takto vznešená je svátost manželství. A jaká je praxe? Mladí lidé se často mýlí v tom, co znamená uzavřít před Bohem svátost manželství. Nejsou to jen krásné šaty, krásný kostel, krásné kázání pana faráře. Svatební den, jakkoliv krásný, uteče velmi rychle a zůstane spousta práce, povinností, kompromisů. V manželství se dva jedineční lidé na celý život vzájemně zavazují, že vytvoří společenství života a lásky. Rozhodují se, že spolu vybudují něco, co bude odolávat zkoušce času. Jsou-li k této výzvě připraveni, záleží nejvíce na tom, jací jsou v tomto období svého života – na jejich stupni dospělosti, jejich vzájemném porozumění, jejich touze být otevřený jeden druhému a jejich ochotě se změnit, obětovat a odpouštět.

Všechny zasnoubené páry se ve skutečnosti připravovaly na manželství od prvních dnů svého života v rodině, když vyrůstaly doma a ve škole a ve vztazích ke svým přátelům stejného a opačného pohlaví. Období bezprostřední přípravy na manželství nemůže takový pár na manželství připravit, nebylo-li dosud dosaženo základní osobní připravenosti. Může však poskytnout příležitost k osobnímu zamyšlení a komunikaci o věcech, které manželský vztah významně ovlivňují. Pro katolíky není manželství jenom významným osobním rozhodnutím a důležitou společenskou institucí. Je to také svátost. Věříme, že Bůh je přítomen zvláštním způsobem v životech pokřtěného muže a ženy, kteří jsou spojeni celoživotním svazkem lásky. Tuto představu manželství bychom chtěli sdělit párům, které se na manželství připravují. Všechny zasnoubené páry velmi touží po šťastném, úspěšném manželství a přece mnozí z nich si pravděpodobně nejsou jisti, jak tohoto cíle dosáhnout. Je nepochybně pravda, že mnoho párů, připravujících se na manželství, má dosud nerozvinutou víru. Jejich účast na životě církve může být minimální. Příprava na manželství nabízí příležitost k poznání, že závazek, který si snoubenci vzájemně dávají, je závazek duchovní a že životní cesta, kterou si volí, je posvátná.

Jak konkrétně chápe naše církev svátost manželství?

1. Manželství je smlouva mezi mužem a ženou, kteří jsou vzájemně zavázáni skrze Krista k doživotnímu partnerství života a lásky.
2. Na rozdíl od ostatních svátostí si muž a žena udílejí svátost manželství vzájemně. Kněz vystupuje pouze jako svědek církve.
3. Důležitým znakem svátosti manželství je souhlas páru. Jejich veřejné vzájemné sliby, vyjadřující jejich souhlas, vytvářejí mezi nimi posvátný, nerozlučitelný svazek a zahajují pro ně novou životní cestu.
4. Bůh je přítomen ve svátosti manželství skrze Ježíše. Jeho přítomnost pomáhá páru, aby si zůstal věrný a vyrůstal společně v lásce. Nejsou sami, ale ani nezávisí výhradně jeden na druhém. Mohou záviset na Bohu, který je s nimi.
5. Církev chápe manželství jako symbol Kristovy lásky k církvi. Protože Boží láska k nám je bezpodmínečná – je to druh lásky „bez ohledu na to, k čemu“ – je to druh lásky, o niž mají sezdaní lidé ve svém životě společně usilovat. Oni pak postupně rozdávají lidem okolo sebe záblesky nebo náznaky lásky, jakou má Bůh k nám. Jejich láska se šíří k druhým a posiluje celou církev.

Pokud máte pocit, že stále ještě nevíte dost, podívejte se na stránky www.manzelstvi.cz.

Uvažujete o přijetí svátosti manželství? Pak si určitě přečtěte pár řádků od P. Aleše Opatrného: