Římskokatolická farnost Bořetice

Pohřeb

„Až mě jednoho dne najdete mrtvou, netrapte se. Jenom se mi stala ta nejprostší a nejkrásnější věc na světě – přišel si pro mě můj tatíček Bůh.“ (Sv. Terezie z Lisieux)

Pokud potřebujete pomoc se zařizováním pohřbu, s důvěrou se kdykoliv obraťte na otce Ondřeje, a to na telefonním čísle 604 487 737, nebo osobně po každé mši svaté.

O pohřbu a smrti se nám nechce mluvit a tomuto tématu se raději vyhýbáme. Smrti se bojíme a máme v sobě zakořeněnou představu, že je to to nejhorší, co se nám nebo našim blízkým může stát. Svatý František naopak mluví o smrti, jako o sestřičce, která je součástí našeho života a je nutno pořítat s tím, že jednou přijde a „být připraven“. Jsme křesťané, kteří věří ve vzkříšení mrtvých. Každou neděli při mši svaté opakujeme důležitá slova „...věřím ve vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.“ Přesto si málo uvědomujeme, že smrt je pouze přechod, nové narození pro věčný život. Svatá Terezie z Lisieux pár dní před svou smrtí prohlásila: „Až mě najdete mrtvou, nelekejte se. Stala se mi ta nejprostší věc na světě – přišel si pro mě můj tatíček Bůh.“

Když zemře někdo blízký, je to pro nás těžká rána. A je to zcela pochopitelné. Ale někdo se musí postarat o nutné kroky pro „dočasné rozloučení“ se zemřelým. V naší farnosti platí, že okud vám někdo z blízkých zemře doma, nejčastěji voláme doktora, aby prohlédl zemřelého a vystavil úmrtní list. Dále by mělo následovat rozhodnutí, jakým způsobem bude probíhat rozloučení a pohřeb. V případě, že se rozhodnete pro církevní pohřeb, mělo by dalším krokem být kontaktování našeho pana faráře a pohřební službu, která zařídí vše podle našich přání. S otcem Ondřejem dohodnete termín a hodinu. Kromě domluvy termínu si s otcem můžete promluvit i o průběhu pohřbu. Pohřební obřad totiž může být beze mše, i když v naší farnosti je pohřeb tradičně spojen se mší, která je obětována za zemřelého a modlíme se při ní i za všechny pozůstalé. Pohřeb je kromě prokázání úcty zemřelému také útěchou a nadějí ve vzkříšení v Kristu a opětní shledání pro pozůstalé.

Církevní pohřeb může mít jen pokřtěný. Pozůstalí zvolí uložení do hrobu nebo zpopelnění. Po mši svaté následuje samotný pohřební obřad - rozloučení se zemřelým před rakví a průvod z kostela k místu posledního odpočinku na hřbitově. (Další obecné informace o pohřbech najdete na stránkách www.pohreb.cz.)