Římskokatolická farnost Bořetice

Pomazání nemocných

„Prostá skutečnost, že církev věnuje prostor a čas, aby se skláněla nad tímto bolestným aspektem existence, jímž je nemoc a utrpení, je sám o sobě příležitostí k evangelizaci. To se dělo už v dobách Ježíšových. Lidé se za ním hrnuli, aby se nechali uzdravovat, a současně poslouchali jeho slovo. A tak se nejen vraceli domů bez nemocí, ale dostávalo se jim spásy: ´Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele´. (R. Cantalamessa)

Otec Ondřej pravidelně navštěvuje nemocné v naší farnosti. Termíny návštěv jsou předem ohlášeny v ohláškách. V případě nutné potřeby ho můžete kontaktovat na tel. čísle 604 487 737.

Přečtěte si: