Římskokatolická farnost Bořetice

Ježíši, důvěřuji Ti

V naší farnosti se Korunku k Božímu milosrdenství modlíme každé první úterý v měsíci.

       

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně 13. - 14. září 1935 (svr. Dn. 474 - 476). Mluvil o ní celkem 14 krát a vysvětloval cíl i přísliby s ní spojené.

V této modlitbě obětujeme Bohu Otci: Tělo a Krev, Duši i Božství Ježíše Krista, Syna Božího, Jeho Božskou osobu i Jeho lidství na smír za hříchy naše i celého světa. Sjednocujeme se s obětí, kterou Ježíš přinesl na kříži, aby vykoupil svět; dovoláváme se té lásky, kterou Bůh Otec miluje svého Syna a v něm všechny lidi, nebot' obětujeme nejmilejšího Božího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Modlíme-li se o milosrdenství pro nás i pro celý svět, konáme už tím samým skutek milosrdenství. Připojujeme-li k tomu postoj důvěry a splňujeme-li podmínky každé dobré modlitby (pokora, vytrvalost, shoda s Boží vůlí), můžeme očekávat splěni Kristových příslibů spojených s molitbou této Korunky.

Více info na http://www.faustina.ch.