Římskokatolická farnost Bořetice

Duchovní správci

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, OTČE! :-)

     

 Každé společenství, každá farnost, potřebuje svého pastýře. V naší farnosti se za dobu její existence vystřídalo těchto pastýřů několik. Dovolte nám proto, abychom vám představili naše bývalé pány faráře a především pak otce Ondřeje, který spravuje naši farnost od srpna 2006.

      

Asi nepřehlédnete, nebo spíš nepřeslechnete, že náš otec Andrzej Wąsowicz pochází z Polska. A je na to patřičně hrdý! :-) Narodil se dne 31. 5. 1975 v polském městečku Limanowa a má dva sourozence. Do kněžského semináře vstoupil v roce 1996 a kněžské svěcení přijal v roce 2002 v Tarnowe. V České republice působí od roku 2005. Nejprve sloužil v nedalekém Hodoníně, Znojmě a od srpna 2006 má na starost farnosti Bořetice, Vrbice a Kobylí. Bydlí a "úřaduje" na faře v Kobylí.

A tady máme pokus o stručnou charakteristiku našeho pana faráře:

  * stále studuje českou mentalitu i český jazyk
  * chutná mu česká kuchyně
  * hezky zpívá, což nám předvedl na Bílou sobotu
  * počasí má vliv na jeho momentální náladu
  * je sova
  * má úžasnou trpělivost s dětmi v kostele
  * podporuje aktivity laiků
  * navzájem se zastupují s otcem Jackem při mších svatých
  * snaží se vypilovat slavnostní mše svaté k dokonalosti
  * neúnavně navštěvuje nemocné a staré lidi
  * hlavní poznávací znak: opravuje kostely a fary
  * oblíbená cena: 5 euro :-)

"Doufám, že tragédie ukáže politikům nový směr." 

    

Předchůdci otce Andrzeje:

P. Pavel Haluza (1996 – 2006), nyní www.kaplekohoutovice.cz  
P. Josef Večeřa (1990 – 1996), nyní www.zarosice.estranky.cz
P. Ladislav Veselý (1985 – 2003)
P. Karel Satoria (1985 – 1990), nyní v Kostelní Myslové
P. Josef Ducháček (1973 - 1985)
P. Karel Tesařík (1967 – 1973)
P. Rudolf Dvořák
(1961 – 1967)
P. Martin Vrba (1946 – 1961)
P. Josef Dvořáček (1945 – 1946)
P. František Drábek (1940 – 1945)
P. František Kučera (1938 – 1940)
P. Adolf Dreiseitl (1912 – 1937)
P. Jan Křtitel Simčák (1894 – 1912)
P. Augustyn Vaněk (1879 – 1894)