Římskokatolická farnost Bořetice

Památky

Kostel svaté Anny je sice největší, nikoliv však jedinou památkou, kterou v naší farnosti máme. Proto Vám zde nabízíme přehled dalších památek, na které můžete při procházce obcí narazit. Patří mezi ně obrázky, kříže, kapličky apod. Původní přehled sepsal pan Oldřich Pazderka. V září roku 2008 jsme se pokusili všechny kříže a obrázky najít a pořídit jejich fotografie. Průvodcem za hledáním těchto památek, které vyprávějí historii života naší farnosti, nám byla paní Štěpánka Nováková, které za to patří náš upřímný dík. Dík patří také těm, kteří se o tyto připomínky zbožnosti bořetických občanů stále starajÍ. Pán Bůh zaplať!

___________________________________________________________________________________________________

1. Na návsi před nynějším kulturním domem postavil r. 1875 DŘEVĚNÝ VYŘEZÁVANÝ KŘÍŽ (vlastnoruční práce) tesař Popovský z domu č. 35. Práce byla na samouka přímo umělecká. Ze tří stran vyřezávaný kříž představoval od Adama a Evy celé dějiny až do Kristova ukřižování. V roce 1938 bylo vyměněno příční rameno kříže z nějakého kláštera. Před stavbou kulturního domu byl přenesen před hřbitov k soše sv. Jana.

___________________________________________________________________________________________________

2. POMNÍK PADLÝCH z první světové války
byl postaven v roce 1925 kameníkem
Kocourkem z Holíče.

___________________________________________________________________________________________________

3. KŘÍŽ NA PŘÍHONĚ pod Záhumenicemi postavili
manželé Navrátilovi z č. 12, bezdětní.
(text na kříži: Pro patero, Pane, ran, jež Tvé údy sklály,
uvediž nás v nebes stan, pokoj neustálý.)

___________________________________________________________________________________________________

 4. DŘEVĚNÝ KŘÍŽ k Velkým Pavlovicím byl postaven u obecního pole, které bylo dáno do užívání prvnímu panu faráři. V roce 1926 byl vyměněn za nynější, který zdarma zpracoval stolař Tomáš Šumberák, č. 140 (hasičská zbrojnice). Nedávno ho opravila paní Marie Kuchyňková.

___________________________________________________________________________________________________

5. KŘÍŽ ZA JEZERY k Němčičkám
nechal postavit Josef Procházka, č. 132,
na poděkování za šťastné vyváznutí z nebezpečí
smrti (pod kaštany u stavebnin).

___________________________________________________________________________________________________

6. KŘÍŽ U PASTVISK postavili
manželé Formánkovi z č. 67.
Byli už staří, bezdětní a horliví katolíci
(zrestaurovaný v roce 2008, nyní u cesty).

___________________________________________________________________________________________________

 7. OBRÁZEK SV. JOSEFA u Zadních dílů k Odměrám postavili manželé Ludvík a Johana Petráskovi z č. 12, bezdětní, on byl krejčí a zemřel ve 42 letech. (nyní už neexistuje).

___________________________________________________________________________________________________

8. OBRÁZEK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE k Vrbici
postavili Ignác a Barbora Pazderkovi z č. 18.
Oba sirotci si v r. 1898 v létě téhož roku přestavěli
starý zděděný zděný dům. Dne 2. prosince v 6 hodin ráno vyhořeli,
právě když se lidé vraceli z rorátů, oheň se chytl od souseda.

___________________________________________________________________________________________________

9. OBRÁZEK SV. ANTONÍNA u Rovných padělků nechala postavit M. Šumberáková z č. 12. Její manžel Antonín Šumberák padl v první světové válce.(Obrázek jsme hledali, nicméně po vysazení rozsáhlých vinohradů v Hantálech nenalezli).

___________________________________________________________________________________________________

10. OBRÁZEK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE Za jezery postavili manželé Magdalena a Antonín Kuchyňkovi, č. 2., nyní servis Antonína Čačíka; (v současnosti by měl být u domu pana Oldřicha Damborského, ale nenalezli jsme jej)

___________________________________________________________________________________________________

11. OBRÁZEK PANNY MARIE USTAVIČNÉ POMOCI na Příhoně (pod družstevními bytovkami). Paní Růžena Frolichová dala udělat nový dřevěný kříž a obraz Panny Marie malovaný p. Fišarem, posvětil ho P. Josef Pazderka, přemístila ho, je v lánu zemědělského družstva, nápis: Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

___________________________________________________________________________________________________

 12. Na sklepě pod Kraví horou visel OBRÁZEK PANNY MARIE. Potomci sklep prodali, že tam prý straší. Nový majitel J. Suský nikdy nic neviděl.

___________________________________________________________________________________________________

13. OBRÁZEK PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ na dubu v lese zavěsili Jakub a Františka Petráskovi, č. 136, jako vroucní ctitelé Panny Marie, a od r. 1863 každoroční návštěvníci sv. Velehradu, což ze sedmi bratrů asi po 55 roků vykonával syn Jakub až do smrti a po něm syn František do své předčasné smrti. (nyní nahrazen jiným obrázkem poblíž rozhledny)

___________________________________________________________________________________________________

14. KŘÍŽ U VINOPY k Němčičkám postavili J. a M. Jurasovi
z č. 20 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní. (před vinařstvím Jedlička & Novák) Text: Pozdraven buď svatý Kříž, na němž umřel Pán Ježíš.
Polituj ho duše má, abys byla spasená.

___________________________________________________________________________________________________

15. OBRÁZEK ANDĚLA STRÁŽNÉHO pod Dlouhé postavil Rudolf Burian z č. 88 za ochranu v první světové válce, kdy nechal doma manželku a malé děti a šťastně se navrátil. P. Dreiseitl mu daroval křížek posvěcený sv. otcem Piem X., s nímž se honosil. V bouřkách se modlíval za odvrácení pohromy krupobití. (nyní již neexistuje)

 ___________________________________________________________________________________________________

16. OBRÁZEK SV. JOSEFA Pod Kácary postavila Marie Viktorinová, č. 153, svobodná nemocná žena. (nyní už neexistuje)

___________________________________________________________________________________________________

17. KŘÍŽ ZA DVOREM ke Kobylí postavil Jakub Petrásek,
č. 136, vdovec, dlouholetý starosta.
(na památku úmrtí syna Cyrila roku 1942 v Jugoslávii)

___________________________________________________________________________________________________

18. KŘÍŽ U DRUŽSTEVNÍCH BYTOVEK postavili Josef a Leopoldina Kocmánkovi u svého pole. Jejich jediný syn stříkal stromy, proud postřiku se dostal do elektrického vedení a el. napětím byl usmrcen.(text: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. S úsměvem jsem rodný dům opustil a tragickou smrtí jsem svůj život dokončil. Aniž bych mohl rodičům poslední s Bohem dát. Kdo půjdeš okolo a měls mě rád, pomodli se za mě Otče náš.K stálé vzpomínce na jediného syna Josefa. Josef a Leopoldina Kocmánkovi 1943)

___________________________________________________________________________________________________

19. KAPLIČKA SV. FLORIÁNA A SV. VENDELÍNA patřila do udržování do č. 18. Kdy a kdo ji postavil není známo. První neděli po svátku sv. Floriána (4. května) se konala každoročně slavná pobožnost za účasti celé vesnice a hasičského sboru. Byl tam postaven velký obraz sv. Floriána, patrona hasičů. Po smrti naší prababičky byl oltář přenesen na č. 100, na totéž číslo připadla i údržba kapličky

___________________________________________________________________________________________________

20. MISIJNÍ KŘÍŽ instalovaný na "Multni"
naproti pomníku padlých v listopadu 2002 během lidových misií.
Dřevěný kříž vyrobil pan Kratochvíl z Dambořic.