Římskokatolická farnost Bořetice

Pastorační tým

Na popud a pod dohledem otce Ondřeje se koncem loňského roku dával postupně dohromady „pastorační tým“ naší farnosti, jehož hlavním úkolem a náplní práce by byla koordinace a spolupráce při všech farních akcích, které nás čekají v letošním roce i v letech následujících.

Několikrát byli v ohláškách vyzýváni všichni farníci, kteří by se do tohoto týmu rádi zapojili, aby se dostavili na setkání na faře, kterých bylo koncem loňského a začátkem letošního roku hned několik. Nakonec se do tohoto týmu zapojilo devět ochotných členů, jejichž prvním významným počinem a velkým úspěchem celé farnosti je sestavení farního kalendáře kulturních akcí na rok 2012. Členové nového pastoračního týmu tedy jsou:

Otec Ondřej František Mrázek
Marie Michalová Klára Mainclová
Ivana Machačová Marie Kuchyňková
Veronika Nováková Dagmar Popovská
Marta Langerová Petr Machač

Jména členů pastoračního týmu asi nikoho z vás nepřekvapila – jsou to lidé, kteří se velmi aktivně zapojují do života farnosti a nutno podotknout, že bez většiny z nich si chod farnosti snad už ani nedovedeme představit. Více či méně viditelně pečují o kostel, děti, nemocné, bohoslužby, účetnictví, výuku náboženství, kulturní akce apod. Abychom ale předešli případným nedorozuměním, musíme důrazně upozornit, že úkolem týmu není vlastníma rukama bez pomoci druhých pořádat všechny akce farnosti! Pastorační tým vznikl především proto, aby všichni farníci vždycky věděli, kdo ve farnosti za co zodpovídá a za kým mohou v případě potřeby jít.

Členové týmu si rozdělili různé úkoly a budou se snažit zapojit do dění každého z vás. „Místní církev, farní rodina, by se měla společně setkávat při všedních, modlitebních, pracovních i společenských událostech (více či méně organizovaných či oficiálních), sdílet se a podporovat v každodenních radostech i těžkostech, aby pak společně slavila největší tajemství Božího Syna – Eucharistii. Nedělní bohoslužba pro nás nesmí být pouze hodinovou záležitostí, jak se setkat s anonymními přísedícími. Má být vrcholným setkáním opravdové rodiny Božích dětí se svým nebeským Otcem.“ (J. Slabý).

Aby to takto fungovalo i v naší farní rodině, to je nelehký úkol nejen pastoračního týmu, ale nás všech. Pastorační tým se bude pravidelně setkávat každé druhé úterý v měsíci po mši svaté na faře a samozřejmě zve do svých řad každého, komu není lhostejný život ve farnosti a kdo je ochoten obětovat trochu svého volného času.

Přijďte se podívat, jsou to velice příjemná setkání... :-)