Římskokatolická farnost Bořetice

Ohlášky

OHLÁŠKY v týdnu 16.-23.9.2018

 

Vyhledávání

27.10.: POUŤ DONÁTORŮ

Otec Tomáš a kontaktní osoby fondu PULS v našich farnostech srdečně zvou všechny donátory a především zájemce o bližší informace o tomto fondu na POUŤ DONÁTORŮ, která se uskuteční v sobotu 27. října 2018.

Vyjedeme ráno na Petrov, kde celý den zahájíme mší svatou v katedrále. Následovat bude beseda se správcem fondu, P. Pavlem Kafkou a prohlídka biskupství s možností registrace do fondu. Po společném obědě se vydáme do Adamova a cestou se zastavíme i v Brně-Lesné, abychom se podívali na stavbu místního kostela.

Po prohlídce originálního oltáře v Adamově celý den zakončíme mariánskou pobožností ve Křtinách.

Předpokládaný návrat je nejpozději v 18:00. 

Zájemci, můžete se zapisovat na seznamy  v sakristiích. Blžší informace podá Marie Michalová.

- - - - - - - - - - - - -  

BOŘETICE PULSUJÍ 
Více zde...