Římskokatolická farnost Bořetice

Oprava fasády kostela a 3. místo v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2008

10. 2. 2010

kostel sv. anny

Svátek sv. Kateřiny 25. listopad 2008 byl podmračený, ale příjemný a pro nás významný den. Den oficiálního předání kostela zhotovitelem opravy firmou Mikulica z Velkých Pavlovic farnosti Bořetice. Páni zedníci a malíři odvedli poctivou práci, kostel je krásný. I když bílý, ačkoliv měl být podle pamětníků možná spíše žlutý. Ale proti tomu se nemůžeme bouřit, tak rozhodli odborníci. Počasí nám po celou dobu opravy fasády mimořádně přálo. Nebylo ani moc horko ani nepřišly mrazy ani příliš nepršelo.

Omítky jsou sanační, tak snad něco vydrží a vlhkost se hned tak neobjeví. Však jsme také nic neponechali náhodě a v době vysychání zdiva během loňského roku firma Renostav vybudovala kolem celého kostela odvodňovací kanál, aby se zabránilo dalšímu vzlínání vlhkosti. Na práce po celé dva roky pečlivě dohlíželi pracovníci státní památkové péče. Vím, komu bych měla poděkovat, ale nevím, jménem koho mám děkovat. Určitě děkuji za všechny návštěvníky kostela a myslím, že i za ostatní občany. Vždyť bez krásného udržovaného kostela a už vůbec ne bez kostela - to je katastrofický scénář toho, co by se mohlo stát, kdybychom ho nechali chátrat - by to nebyly naše Bořetice. Kdo z nás by si uměl představit pohled na naši obec bez kostela, té utěšené dominanty, která jí mateřsky vévodí.

Nejdříve tedy vyjádřím vděčnost jaksi povinně Jihomoravskému kraji a Ministerstvu kultury. Povinně proto, že to vyplývá přímo ze všech smluv o dotacích, které jsme s nimi uzavírali. Tam je totiž mimo jiné psáno, že když budeme kdekoliv zmiňovat tuto opravu, musíme je uvádět jako přispěvatele. Ale jinak musím říct, že jim máme opravdu za co děkovat, protože bez těchto peněz by projekt realizován být nemohl.

Komu jsme ale opravdu vděční, je Obec Bořetice, protože pro tu to platí několikanásobně. I pan starosta Václav Surman osobně nám byl vždy ochotně nápomocen radou i skutkem. Na závěr si nechávám poděkování pro všechny, kteří přispěli jak finančně, tak různou jinou pomocí, vždyť kolik bylo týden co týden práce jen s úklidem v kostele i kolem kostela. Však to znáte, bez desítek obětavých rukou by se nedalo dělat vůbec nic. Takže obrovskou kytici díků předávám Vám všem zde nejmenovaným. Marie Michalová

Vyhledávání