Římskokatolická farnost Bořetice

OPRAVY

Ve vlastnictví farnosti je nejen kostel a fara, ale i několik krásných předmětů. O vše zmíněné, je potřeba dbát. Pravidelnou péči zajišťují ženy z farnosti, které s láskou náš kostel a okolí pečlivě uklízí, díky jim za to!

Bohužel čas je neúprosný a každá věc potřebuje dříve či později větší a nákladnější zásah. Jak všichni víme, farnost není výdělečná firma nebo spolek, kterému každoročně přispívá nadřízená instituce, proto bez pravidelných sbírek a darů osob jak z naší farnosti tak i jiných, nemůžeme fungovat.

Za to, že stále přicházejí lidé, pro které je farnost důležitou součástí života a chtějí být těmi, kteří rádi na to či ono přispějí, jsme nesmírně rádi. Protože, abychom se mohli dál dívat na krásu našeho kostela a okolí, musíme si ho vzít za svůj a neustále o něj pečovat. Mnohokrát proto děkujeme za každý dar a přízeň naší farnosti a vyprošujeme vám všem Boží požehnání.

Finanční dary lze poslat na účet farnosti č. 1381461349/0800 vedený u České Spořitelny nebo oslovit otce Ondřeje. Na požádání farnost vystaví darovací smlouvu.
 


ROK 2016


Ke konci r. 2016 je hotovo. Celková oprava fasády stála 311.811Kč
Oprava obnášela celkově novou omítku a fasádní barvu, výměnu oken, oplechování, výměnu rýn a svodů.

Financování:

Obec Bořetice: 150.000Kč.
Firmy: Profisped CZ 4.000Kč, ZD Bořetice 5.000Kč, IZO spol. s r.o. 10.000Kč.
Nejmenovaní dárci: 31.500Kč. 
Mimořádná sbírka v kostele: 10.310Kč. 
Z úspor farnosti: 101.001Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Socha sv. Barbory

U sochy je již nějaký rok
odlomený atribut věže
a oprýskaná barva podstavce.
Proto jsme ji v létě odvezli
k řezbáři k opravě.

 

 

Misijní kříž na „multni“

Misijní kříž je vzpomínka na misie v roce 2002, a od roku 2002 kříž nebyl ani ošetřen ani opravován, proto byl díky vlivu počasí ve značně poškozeném stavu. Letos jsme se pustili do jeho opravy, a to díky finančnímu daru rodiny z Bořetic. Opravu provedla firma pana Jaroslava Hasíka. Děkujeme rodině, že umožnili renovaci kříže. Cena opravy 8.000Kč.

 

Fasáda na faře

Největší oprava, která nás v roce 2016 čekala, byla oprava fasády na faře. Již mnoho let je fara neobydlená a slouží jen k setkávání, proto nebylo potřeba věnovat tolik její údržbě. Roky ale ubíhaly a venkovní plášť se dostal do stavu, kdy byl velmi nedůstojný. Díky obci, farníkům a dárcům se snad letos podaří opravit celý plášť budovy i se svody a okny. Opravu provádí pan Milan Škranc a Pavel Novák se spolupracovníky. Děkujeme za finanční dary, pomoc farníků a provedenou práci.

 

Nátěr vstupních dveří

Po nějaké době bylo potřeba provést údržbu
a ošetřit vchodové dveře do kostela.
Nátěr provedla firma pana Jaroslava Hasíka.
Na opravu přispěli dárci z Bořetic částkou 6.000Kč.

 

 

 


CO NÁS ČEKÁVyčištění svodů na kostele

Po opadání listí musíme provést údržbu svodů kostela, jelikož svody jsou listím zcela zanešené. Vyčištění bude potřeba provést z plošiny.

 

 

 

Koberce pod oltářem

Koberce jsou již opotřebované, proto uvažujeme o jejich výměně či profesionálním vyčištění.

 

 

 

Sedesy

Nohy u obou sedesů jsou z velké části prožrané červotočem, a tak bude nutná brzká výměna či oprava. Nechtěli bychom, aby jednoho dne pan farář a jáhen seděli na zemi.

 

 

 

Kříž u bočního vchodu

Vlivy počasí mají devastující vliv i na kříž u bočního vchodu kostela. Naši předci kříž zbudovali za určitým účelem a my bychom si toho měli vážit a postarat se o jeho renovaci. Předběžná cena opravy je 50.000Kč.

 

 

 

Památník kněží

Stále máme na očích i mysli památník kněží u hlavního vchodu, který také není ve zcela dobrém stavu. Proto při první příležitosti a volných finančních prostředcích bychom chtěli místo přivést do důstojnějšího stavu.

Vyhledávání