Římskokatolická farnost Bořetice

Slovo Života

Svět potřebuje „léčbu“ evangeliem. Proto žijeme Slovo života.  Jen jedno jediné z nich by dokázalo
změnit svět. Žít podle něj mohou všichni, protože Ježíš je světlem pro každého.  

Více o Slovu života a hnutí Fokoláre ZDE.

 

SRPEN 2013

„Jestliže milujete ty, kdo milují vás,
co za to můžete od Boha čekat?
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.“ 
(Lk 6,32)

___________________________________________________________________________________________________

ČERVENEC 2013

„Celý Zákon totiž ve své plnosti
je obsažen v jediné větě:
´Miluj svého bližního jako sebe´.“
(Gal 5,14)

___________________________________________________________________________________________________

ČERVEN 2013
„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět,
je to milé Bohu.“
(1 Petr 2,20)

___________________________________________________________________________________________________

KVĚTEN 2013
„Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají doklína.“
(Lk 6,38) 

___________________________________________________________________________________________________

DUBEN 2013
„Nestýskejte si, bratři,
jeden na druhého.“
(Jak 5,9) 

___________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN 2013
„Kdo z vás je bez hříchu,
ať po ní hodí kamenem první!“
(Jan 8,7)

___________________________________________________________________________________________________

ÚNOR 2013
„My víme, že jsme přešli ze smrti do života,
protože milujeme své bratry.“
(1 Jan 3,14) 

___________________________________________________________________________________________________

LEDEN 2013
„Jděte a naučte se, co znamená:
´Milosrdenství chci a ne oběť.´“
(Mt 9,13)

___________________________________________________________________________________________________

PROSINEC 2012
„Všem, kdo ho přijali,
dal moc stát se Božími dětmi.“
(Jan 1,12)

___________________________________________________________________________________________________ 

LISTOPAD 2012
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo
a můj Otec ho bude milovat a přijdeme kněmu a učiníme si u něho příbytek.“
​(Jan 14,23)

___________________________________________________________________________________________________

 ŘÍJEN 2012
„Na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5)

 

___________________________________________________________________________________________________

ZÁŘÍ 2012
„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit.
Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky,
ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ (Jan 4,13-14)

___________________________________________________________________________________________________

 SRPEN 2012
 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi,
 k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
 kdo mě však zapře před lidmi,
 toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Mt 10, 32 – 33)

___________________________________________________________________________________________________

ČERVENEC 2012
„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek.
Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ (Mt 13,12)

* Verze PDF ZDE * Verze pro děti ZDE

__________________________________________________________________________________________________

ČERVEN 2012
„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu;
ten vám dá Syn člověka.“ (Jan 6,27)

* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE

___________________________________________________________________________________________________

KVĚTEN 2012
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem,
a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49)

* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE

___________________________________________________________________________________________________

DUBEN 2012
„Vy jste už čistí tím slovem,
které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3)

* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE

___________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN 2012
„Pane, ke komu půjdeme?
Ty máš slova věčného života.“ (Jan 6,68)

* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE

___________________________________________________________________________________________________

ÚNOR 2012
„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15)


* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE

___________________________________________________________________________________________________

LEDEN 2012
„Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry,
kde je Kristus po Boží pravici.“ (Kol 3,1)

* Verze PDF ZDE          * Verze pro děti ZDE