Římskokatolická farnost Bořetice

Služebníci

Farnost je zvláštní místo, které správně funguje jen tehdy, když každý z nás zapojí své síly a přidá ruku k dílu. A každý z nás si za svůj díl práce zaslouží velký dík. Přesto nám dovolte, abychom z našich řad jmenovali pár "akčních" farníků, které v naší farnosti rozhodně nepřehlédnete.

___________________________________________________________________________________________________

Ing. František Mrázek, trvalý jáhen
František je muž mnoha tváří. Pracuje na jednom nejmenovaném městském úřadě, miluje vtipy všeho druhu a umí je skvěle vyprávět, takže v jeho společnosti se nikdy nenudíte. Také vyučuje náboženství, stará se o naše ministranty, vede přípravu na biřmování, bohoslužby slova, adorace a pobožnosti. Je ženatý, s manželkou Petrou mají tři děti. Na trvalého jáhna byl vysvěcen 9.7.2011 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

___________________________________________________________________________________________________

Marie a Jaroslav Michalovi
Rodinu Michalů v naší farnosti určitě nepřehlédnete. Maruška pomáhá otci Andrzejovi s "papírováním" a je nadšenou fanynkou všech společenství a „hurááá akcí“. Je vždy a ve všem ochotná přiložit ruku k dílu. Její manžel Jara je takovým naším „kutilem Timem“ naší farnosti – kdykoliv se něco porouchá nebo je potřeba něco rychle opravit, okamžitě přifrčí na faru na svém rotopedu se svým kouzelným kufříkem a všechno opraví. Jejich dva synové Jan a Ondřej jsou lektoři a univerzální pomocníci pro všechno.

___________________________________________________________________________________________________

Marie Kuchyňková, pastorační asistentka
Rodina Kuchyňků je snad největší v naší obci… Maruška vyučuje v naší farnosti (také na Vrbici a v Kobylí) náboženství už neuvěřitelných 19 let. Ráda a hezky zpívá, je jednou ze "skalaček" naší scholy. Její syn Pavel se „proslavil“ jako moderátor AnnaFestu spolu se svojí novopečenou manželkou Lenkou, dcera Petra zpívá s naší scholou.

___________________________________________________________________________________________________

paní Anežka Kuchyňková, kostelnice
Paní Kuchyňková je už několikátým rokem naší drahou kostelnicí. Tuto službu převzala po svém zesnulém manželovi Jaromírovi a nutno dodat, že už si bez ní naši sakristii nedovedeme ani představit. Ráda vzpomíná na staré dobré časy a umí nádherně háčkovat. V současné době jí s touto službou pomáhá i pastorační asistentka.

___________________________________________________________________________________________________

paní Klára Mainclová, dáma pro všechno
Paní Mainclová je taková naše dáma na všechno. Jinak se její funkce asi nazvat nedá… :-) Má na starosti všechno, co se děje kolem naší fary a kostela – shání opraváře, zajišťuje sečení farní zahrady, a vůbec všechno, co je potřeba udělat. Od výměny žárovek až po opravu motoru zvonů. Má jednu krásnou schopnost - kdykoliv někdo něco hledá, ona to určitě najde! Její syn Josef byl v roce 2000 vysvěcen na kněze a v srpnu 2011 byl jmenován děkanem v děkanátu Telč.

___________________________________________________________________________________________________

Vašek Marek, varhaník
Vašek je člověk, bez kterého by naše nedělní bohoslužby nebyly tak krásné. Dojíždí k nám z Vrbice a svým uměním dohání členky naší scholy Deo Gratias k šílenství … :-) Je neuvěřitelné, co všechno svýma rukama a nohama dokáže zahrát. Bohužel se nám nedávno oženil.. Ale moc mu to přejeme, protože po boku svojí ženy Magdaleny nám Vašek jenom rozkvétá! Od roku 2010 je Vašek hrdým otcem dcerky Klárky. :-)

___________________________________________________________________________________________________

Veronika Nováková, katechetka
Veronika je sice katechetkou v nedalekých Mutěnicích a Čejkovicích a pracuje jako recepční v jednom nejmenovaném hotelu v Hustopečích, ale přesto ji můžete zahlédnout i v rodných Bořeticích. Vede totiž společenství Světýlko a scholu Deo Gratias, je organizátorkou festivalu AnnaFest, spravuje farní web, vaří věhlasný "farní brgul" při farních brigádách, a je posedlá nutkáním neustále přesouvat nábytek na faře... :-)

___________________________________________________________________________________________________

Kromě těchto tváří v naší farnosti určitě nepřehlédnete skupinky na úklid kostela, modlitební skupinky, lektory, naše silné muže, kteří jsou kdykoliv ochotné vyklidit farní zahradu nebo vymalovat faru, a spousta dalších, bez nichž by se naše farnost neobešla. Pán Bůh zaplať vám všem!