Římskokatolická farnost Bořetice

Příprava na biřmování

13. června bude ve farnosti Kobylí naším o. generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem udělována svátost biřmováni všem, kteří se společně na tuto svátost celý rok připravují. Prosím proto, abychom také na naše biřmovance pamatovali v modlitbě.

 

„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“ (Otto Hermann Pesch)

Poslední příprava na přijetí svátosti biřmování v naší farnosti proběhla v letech 2009/2010 pod vedením Ing. Františka Mrázka a Veroniky Novákové.

_____________________________________________________

Něco málo o poslední přípravě

Pravidelná setkávání probíhala vždy jednou za 14 dní na faře v každé farnosti. Biřmovanci probírali základní pojmy víry a náboženství, pracovali s Písmem, vypracovávali pracovní listy a dostávali zvláštní úkoly, na kterých pracovali do dalšího setkání. Každé setkání bylo vždy spojeno s modlitbou a chválami. Cílem setkávání bylo co nejlépe připravit zájemce na přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

     

Po dlouhé přípravě přijalo svátost biřmování 24 biřmovanců z našich tří farností, které bychom Vám tady rádi představili:

Bořetice: Monika Hiklová, Lenka Kuchyňková, Michaela Glozová, Hana Marečková, Marie Marečková, Libor Černý, Jan Machač, Barbora Mrázková, Jakub Vomáčka

Vrbice: Jan Kachyňa, Veronika Kachyňová, Erika Zárubová, Sabina Svrčková, Jolana Bezděková, Terezie Bezděková, Nikola Bártová, Lenka Lubalová, Jaromír Kráčalík (Čejkovice)

Kobylí: Anna Bártová, Jaroslav Duša, Markéta Kaňová, Karel Otáhal, Martin Loveček, Libor Lovečer

Poslední biřmování u nás proběhlo 22.5.2010, fotky z něj najdete v naší Fotogalerii.

Prosíme Vás o modlitbu za všechny, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování a kteří tuto svátost již přijali, aby vytrvali ve víře a stali se opravdovými dospělými křesťany. Děkujeme.

Důležité podklady pro biřmovance: