Římskokatolická farnost Bořetice

PULS - fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

17. 9. 2016

Od 14. září funguje v naší diecézi fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Jmenuje se PULS a jeho cílem je především zajistit materiální prostředky pro pastoraci v naší diecézi. Rádi bychom vás s fondem lépe seznámili, abychom věděli, do jakého díla jsme všichni přizváni.

Zřízení fondu 
Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen otcem biskupem Vojtěchem na svátek povýšení svatého kříže 14.9.2016, jako součást rozpočtu Biskupství brněnského a řídí se vlastními stanovami.

Poslání fondu 
Fond byl zřízen za účelem financování hlavního poslání církve. To je posvěcovat, sloužit a učit. Počáteční písmena těchto slov jsou pak obsažena ve slovu PULS, které je součástí loga Fondu. Logo graficky zachycuje diecézi ve tvaru srdečního pulsu s podtitulem „Aby v našich farnostech pulsoval život.“

Výdaje Fondu 
Jsou určeny na aktivity spojené s hlavním posláním církve, které se konretizuje v pastoračních aktivitách diecéze a jednotlivých farností. Např. Výuka náboženství, služba nemocným, vzdělávací aktivity, bohoslužby atd. Plánované výdaje pro rok 2016 jsou představené v sekci projekty http://fond.biskupstvi.cz. Uvedená  částka je pouze příspěvkem Fondu na danou aktivitu.           

Příjmy Fondu 
Tvoří dary fyzických a právnických osob, příspěvkem jednotlivých farností a duchovních správ v brněnské diecézi a sbírkami vyhlášenými diecézním biskupem.

Správa Fondu  
Fond spravuje pod vedením biskupa správce Fondu podle vlastních stanov a rozpočtových pravidel brněnského biskupství.

Správce Fondu:
Mgr. Pavel Kafka
biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace

Tel: +420 533 033 302
E-mail: kafka@dieceze.cz