Římskokatolická farnost Bořetice

Výuka náboženství

ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:

1. třída středa 12.30 - 13.00 ZŠ Bořetice Marie Kuchyňková
2. třída středa 13.00 - 13.30 ZŠ Bořetice Marie Kuchyňková
3. třída středa 13.30 - 14.15 ZŠ Bořetice Marie Kuchyňková
4. a 5. třída středa 14.15 - 15.00 ZŠ Bořetice Marie Kuchyňková
         

 

Prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky dětí do náboženství,
aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme.

Dobrý Bože, děkujeme Ti za tyto děti, které jsi nám svěřil do výchovy, abychom jim mohli ukazovat cestu k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi je při křtu přijal do velké rodiny Božích dětí a s láskou se o ně staráš. V tomto roce se pečlivě připravují na to, že Tě poprvé přijmou do svého srdce. Děkujeme Ti, že chceš tyto naše děti stále provázet a učinit je šťastnými. Prosíme, ať skrze přijímání této svátosti přichází Tvé požehnání a milost do celé naší farní rodiny. Panno Maria, Ty znáš naši starost o tyto děti; prosíme, přijmi je pod svou zvláštní ochranu a doprovoď je k setkání s Tvým synem. Amen.