Římskokatolická farnost Bořetice

Nedělní školička

Nedělní školička je zvláštní společenství těch nejmenších dětí z naší farnosti, které se při každé nedělní mši svaté po úvodní modlitbě zvednou a odejdou neznámo kam.

     

Ale nebojte, jejich odchod není reakce na otcovu špatnou češtinu … :-) Děti totiž odejdou spolu s paní katechetkou Marií Kuchyňkovou na naši faru, kde rozebírají evangelium takovým způsobem, aby mu mohly porozumět. Výstupem z každého jejich setkání je nějaký výrobek, který potom nesou v obětním průvodu, čímž se vrátí zpět ke zbytku věřících v kostele. A nutno podotknout, že někdy se nestačíme divit, co všechno na té faře kutí … :-)