Římskokatolická farnost Bořetice

Společenství Světýlko

   

   

Asi nejvýstižnějším označením pro SVĚTÝLKO je křesťanské společenství dětí a mládeže z Bořetic a okolí. Světýlko vzniklo jako dětské "spolčo" v naší farnosti v roce 2005. Nápad na jeho založení vzešel přímo od dětí, které v té době zpívaly s chrámovým sborem Deo Gratias, a kterým nestačil jenom zpěv. Tehdejší "spolčo" tvořilo 5 dětí, které se scházely pravidelně každou sobotu na faře. Náplní práce byly především lekce na určité téma, doprovázené výtvarnými technikami, zpěvem, hrami a soutěžemi. Postupem času se k nám přidávalo čím dál více dětí a bylo potřeba trochu rozšířit nabídku činností. A tak se přidávaly výlety, různá divadelní a pěvecká vystoupení, nocování na faře, tábory a podobně. V současné době se ke Světýlku nějakým způsobem hlásí přes 60 dětí z několika obcí a měst ve věku od 3 do 18 let. Jsou rozděleny do dvou kategorií - Světýlka a Světlušky. Světlušky jsou starší děti, které se více zapojují do připrav a starají se o Světýlka. V podstatě si tímto způsobem pěstujeme budoucí vedoucí.:-)

Podrobnosti na stránkách www.svetylko.webnode.cz.