Římskokatolická farnost Bořetice

Živý růženec

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

       

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. V naší farnosti je v živém růženci zapojeno sedm modlitebních skupin a netvoří ho pouze naše babičky, ale najdou se mezi nimi i mladí lidé a dokonce muži!

Růžencové společenství tvoří naše úžasné babičky, které se scházejí pravidelně každou neděli v 14:00 hodin v našem kostelíku. Asi není moc těžké si představit, co tam asi dělají…:-) Samozřejmě se modlí modlitbu Růžence a otevřeně si přiznejme, že jejich modlitby potřebuje naše farnost jako sůl.
Kromě toho si jednou za čas vezme růžencové společenství na starost i přípravu mše svaté.