Farnost v Bořeticích

Historie farnosti Bořetice sahá podle pověstí až do časů, kdy na české území přišli slovanští věrozvěstové. Které momenty byly ty nejzajímavější?

Počátky farnosti Bořetice

Farnost Bořetice se nachází na jižní Moravě v okrese Břeclav. Její dominantou je barokní kostel sv. Anny. V posledních letech je této stavbě věnována značná pozornost a prochází sérií oprav.

První oficiální písemná zmínka o farnosti je doložena z roku 1222. První zmínky o kostelu pak pocházejí z konce 15. století. Nicméně také víme, že kostel byl zbudován již podstatně dříve, prameny však o něm hovoří v souvislosti s tím, že se stal kostelem farním.

Pověsti dodnes vyprávějí o tom, že sem zavítali Cyril s Metodějem, kteří v místě vprostřed tehdejšího pohanského háje nechali vybudovat kříž.

V polovině 18. století se následně kostel dočkal rozšíření. Už koncem 18. století však kostel začal poměrně dost podléhat zubu času. V roce 1840 si následně prošel výraznější opravou. A až od roku 1879 opět oficiálně nese statut kostela farního.

Pod patronátem sv. Anny

Posléze kostel zažil nelehké časy, neboť přežil i sérii válečných útrap, které ho připravily o všechny tři jeho zvony. Ten největší byl tradičně zasvěcen sv. Anně, prostřední sv. Cyrilu a Metoději a nejmenší sv. Václavu. Během válek však hlas všech tří monumentálních zvonů symbolicky umlkl a na věži zůstal pouze drobný „umíráček“.

Patronkou kostela je svatá Anna a na její počest se v místě také pořádá i Anenská pouť, která se slaví poslední červencovou neděli. Ta láká nejen místní, ale účastní se i poutníci ze vzdálenějšího okolí Bořetic.

V kostele jsou také dnes pořádány pravidelné bohoslužby, jichž se účastní početná obec věřících. Farnost rovněž pořádá pravidelnou tříkrálovou sbírku, která je každoročně velmi úspěšná.

Na farnosti aktuálně coby farář působí Tomáš Caha. Ten pochází z Brna a je absolventem teologické fakulty v Olomouci. Za sebou před nástupem do Bořetic již měl zkušenosti z působení v Blansku a na Vysočině.

Partneři

Nápadov
Multimag